Cees in Cyberspace

Tips & Scripts...

 

Comments uitschakelen in WordPress

Comments uitschakelen in WordPress

Je kunt verschillende redenen om geen reacties toe te staan op je WordPress blog.

Wat de reden ook moge zijn, als je onderstaand stukje code in je functions.php zet, ben je in 1x klaar…

function return_zero()
{
    return 0;
}
add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);
add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2);
add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);
add_filter( 'get_comments_number', 'return_zero', 20, 2 );